Turis Mepotrek ring Pelinggih lan "Pelacuran" Budaya Bali - Beritabali.com

Opini

Turis Mepotrek ring Pelinggih lan "Pelacuran" Budaya Bali

Kamis, 13 September 2018 | 11:03 WITA

beritabali.com/ist

DOWNLOAD APP BERITABALI.COM   
Beritabali.com, TABANAN.
Beritabali.com,Tabanan. Rasa tengkejut lan kamemegang titiang disampunne nyingak lan nyaksi ring instagram indik wenten turis mepotrek ring sinalih tunggil pelinggih ring khayangan sane kocap wenten ring wewidangan Tabanan.

Pilihan Redaksi

 • Bule Pose di Pelinggih, Polisi Periksa Data Wisatawan dan Pemandu di Pura Batukaru
 • Tabrak Tembok Beton, WNA Asal Rusia Jatuh ke Jurang Tewas Seketika
 • Penerjemah Tidak Kantongi Sertifikat, WNA Asal Rusia Batal Disidang
 •  
  Titiang minakadi taler krama Bali samian utama nyane krama Hindu Dharmane sekadi kamemegang antuk kawentenang potrekan punika. Santukan, genah ngaturang suksemaning manah sane dahat kasucian lan kapingitan punika aluh kacemerin olih wong dura negara. 
   
  Kawentenang sekadi punika janten boya wantah memargi wau apisan, manut sekadi ring potrekan inucap. Dumun, grup musik Saigon Kick mekarya video klip ring sinalih tunggil kayangan jagat ring Wanoa Wangsul utawi Nusa Wali sane mangkin kaloktah kaucap Bali. Minakadi taler minab makeh memargi indik sekadi punika, utama nyane ring khayangan-khayangan sane kacumpuin lan kadadosang obyek wisata. 
   
  Ampura, antuk kalintang tamete titiang sang ngawi sasurat puniki, purun raris titiang metaken ring krama Bali maka sami, utama nyane majeng pelaku utsaha pariwisata lan pare sang murdaning jagat ring Bali inggih punika gubernur, bupati/ walikota kantos camat, perbekel lan kelihan dinas. Taler ring majelis utama, majelis madya, majelis alit rauh ke bendesa adat lan kelihan adat. Pitaken titiang, sampunke naening metek lan nyarca indik makudang dolar sane sampun presida mapupul saking ngadol khayangan lan makudang byuta, meweh miwah pemargi kaon sane sampun memargi ring Bali antuk minab bendu lan duka Ida Sasuhunan sami? Santukan dahat mudahne iraga pinaka damuh Ida ngadol ilen-ilen sane patut iraga tengetan lan pingitan.
   
  Raris pitaken selanturne, dahat belog megandongke i krama Bali kantos nenten prasida mautsaha tiosang ring industri pariwisata kantos raris sane patut katengetang lan kapingitan raris "dilacurkan" mangda polih nyaup dolar lan ngangsan ngagengang polih PAD?
   
  Ngiring mangkin sareng-sareng mapikayun alon lan becik. Elingan taler ring kawentenang i sentana pungkuran. 
   
  Dumun, duk jagate kantun kaucap anarawang anaruwung, Wanoa Wangsul utawi natah tanah Bali puniki durung presida ajeg. Kaucap sekadi i perahu ring tengahing segara sane maombak ageng. Malih kacingak kambang, tan kasuwen-suwen raris sekadi katingkebin ombak.
   
  Kawentenang jagat Wanoa Wangsul sekadi punika kauningin olih Sanghyang Pasupati sane nedeng nangun yoga semadi ring pucaking Giri Mahameru.
   
  Antuk dahat bhakti lan asih Ida maring jagat Wanoa Wangsul, Ida raris ngutus putran Ida tigang diri lan nyujur pucak-pucak mautama ring Wanoa Wangsul utawi Bali. Inggih punika Ida Hyang Putra Jaya sane kajodi nyujur Giri Tohlangkir utawi Gunung Agung, Ida Hyang Geni Jaya sane kajodi ring Lempuyang lan Ida Dewi Danuh sane nyujur Pucak Batur. 
   
  Selanturne, Ida Sanghyang Pasupati malih ngutus putran - putran Ida pinaka raris mangkin ring genah putran - putran Ida ring Bali punika pinaka dados sungsungan jagat lan genah - genah pingit sane ngerauhang taksu ning taksu gumi Bali. Sekadi Ida Manik Gumawang sane malingga ring Bukit Pangelengan, Ida Sanghyang Tumuwuh sane malingga ring Giri Keredan utawi Giri Batukau.
   
  Disampunne putran - putran Ida nyujur lan pinaka dados panyegjeg ring pucak-pucak mautama ring Bali punika, raris prasida jagat Bali puniki kentel, ajeg lan dados tetamanan luwih i manusa lan sami sane kakardi olih Ida. Kantos prasida raris iraga mangkin maurip sane sekadi embas ring Galungan antuk napi sane kaarsayang sekadi sampun ring tutuk cunguhe, yening medue jinah, hehehe. 
   
  Mesatusan warsa saking indik i wawu, taler kamunggahang indik babad Manik Angkeran sane kapademan olih Sanghyang Naga Basuki antuk momo Ida munggel ikuh Naga Basuki. Risampun antuk kasidhian ajin Ida inggih punika Ida Danghyang Sidhimantra prasida nyikian ikuh lan angga Sanghyang Naga Basuki, Ida Manik Angkeran raris prasida malih maurip. Ida raris katinggal ring Gua Raja, Besakih mangda presida tan malih kacemer olih kali sangara sane sampun munggah ring tanah Jawi.
   
  Titiang negesang, kocap daweg punika tanah Jawi lan Bali kantun nunggal dados siki lan maaran Pulo Dawa. Sangkaning eling ring Jawi sampun kalimbak antuk kali sangara, dane raris munggel Pulo Dawa dados kalih majalaran nguwet pertiwi antuk tateken Idane. Saking gaguwet punika, metu raris toya sane ngangsan ngagengang kantos raris Pulo Dawa punggel dados kalih inggih punika dados tanah Jawa lan Bali.
   
  Kasuwen-suwen malih, jagat Bali karauhin wuku - wuku linuwih sane antuk jnana lan kadyatmikanne  ngemawinan taksu jagat Bali  ngangsan ngendih masunar. Wiku-wiku linuwih punika sekadi Ida Resi Markandeya, Mpu Kuturan, Ida Pedanda Sakti Waurauh lan wiku-wiku tiosang sane sami sapangrauhne ngewarisan ajah-ajah, sikut lan uger-uger mangda taksu jagat Bali puniki presida ajeg lan jagat Bali prasida tan surud  ngerauhang kasukerthan majeng damuh Ida sami.
   

  Pilihan Redaksi

 • Sejarah Kelam G30S 1965 di Bali (4): Konflik Sarjana PKI dengan Sarjana PNI
 • World Clean Up Day Akan Libatkan 13 ribu Lebih Peserta
 • Antisipasi Erupsi, Basarnas Bali Siagakan 14 Personil di Karangasem 24 Jam
 • iv>
  Indik sane kaodar i wawu patut raris kaanggen tetimbangan ring jaman sane ngangsan moderen sekadi mangkin. Minakadi saking wit natah tanah Bali puniki sampun kewangun antuk jnana lan kadyatmikan. Tegesang titiang raris, tutur, babad lan cakepan-cakepan kuno punika mangda prasida setata kamunggahang ring segaraning idep. Mangda nenten raris antuk bas kaliwat iraga sami egar lan gargita nyanggra jaman sane ngangsan moderen, sikut lan uger-uger kuno punika kalalian. Raris mangda aluh nyaup dolar, sane patut iraga tengetan lan pingitan kaadol mudah lan aluh. Sekadi aluhne i turis mepotrek ring pelinggih sinalih tunggil khayangan ring Bali sane kabhaktinin olih krama Hindunne.
   
  Ampurayang, napike mangda aluh nyaup dolar lan ngangsan ngagengang PAD Baline, "pelacuran" pariwisata Bali jagi pacang keajegang?
   
  Sekadi sane kaloktah ring pupuh sinom, I Cetrung sedih ngurimik, Ratu Agung, kengken jani baan madaya....
   
   
  Olih: Gusparna Kauhan/ Ki Tambet

  Penulis : Rilis Pers

  Editor : I Komang Robby Patria


  TAGS : Bule Mapotret Di Pelinggih Tabanan


  The Best Cargo Company in Bali | Air and Sea Shipping in Bali

  We are Your Experienced and Reliable Freight Forwarding Partner in Bali. Bali Cargo, Bali Freight Forwarder, Bali Shipping. Worldwide Cargo Logistics and Freight Forwarder in Bali, Air Freight Services, Sea Freight Services. Contact us Today 0811388874  Opini Lainnya :


  Berita Lainnya