Masesuluh ring Babad lan Kesucian Tanah Wanoa Wangsul - Beritabali.com

Opini

Masesuluh ring Babad lan Kesucian Tanah Wanoa Wangsul

Selasa, 18 September 2018 | 09:00 WITA

beritabali.com/ist

DOWNLOAD APP BERITABALI.COM   
Beritabali.com, TABANAN.
Beritabali.com,Tabanan, Meyadnya sampun pinaka cihna utama manusa Bali. Nyabran rahina, nyabran wuku, nyabran sasih kantos nyabran awarsa, dasa warsa lan satus  warsa kamunggahang sekancan yadnya, masesikut uger-uger Panca Yadnya.

Pilihan Redaksi

 • Turis Mepotrek ring Pelinggih lan "Pelacuran" Budaya Bali
 • Wabup Sanjaya Nyobyahang "Siteng" Dados Logo Porprov Bali Ke-XIV
 • Wabup Sanjaya Ngamolihang Penghargaan Emas Adhi Bhakti Tani Nelayan Utama
 •  
  Kawentenang antuk gupuh lan urati manusa Hindu Baline punika ngagelarang makudang-kudang yadnya minakadi nenten pacang surud lan rered yadiastun pakibeh jagat ngangsan moderen utawi maju. 
   
  Untengne, ring era "kebangkitan Hindu" sekadi mangkin puniki, pastika minab sami sampun cumpu, meyadnya ring natah tanah Bali puniki nenten pacang rered. Pemargin yadnya pacang ngelantur kantos ke sentana-sentana pungkuran, nyujur jagat sane hita, gemuh landuh lan sukertha.
   
  Kawentenang bhakti antuk meyadnya ring Wanoa Wangsul utawi Nusa Wali utawi Bali punika sekadi sampun pinaka titah tanah Baline. Dados asapunika? Ngiring mangkin sareng-sareng malelawatan antuk kawentenang tutur, babad utawi sejarah sane kasurat olih leluhur-leluhure duk nguni.
   
  Ring prakempa jagat Bali sane naening kawacen olih sang nyurat puniki, kamunggahang indik duk dumun jagat Bali sekadi genjong lan sekadi jukung sane wenten ring tengahing segara lan maombak ageng. Olih agengne ombak punika, kakantenang i jukung malih kepangguh lan disapunapine malih ical.
   
  Kawentenang Wanoa Wangsul utawi Nusa Wali utawi Bali duk nguni punika sane sekadi i jukung ring tengahing segara maombak ageng i wau kasuryanin raris saking kadyatmikan Ida Sanghyang Pasupati sane nedeng nangun yoga semadi ring Puncak Mahameru. Ida dahat nyuryaning kawentenang punika lan raris mapikayun mangda jagar Wanoa Wangsul prasida degdeg.
   
  Gelisang cerita, Ida Sanghyang Pasupati raris ngutus putran-putran Ida ke Wanoa Wangsul utawi Bali. Kapertama Ida ngutus putranne tigang diri lan nyujur utawi malingga ring pucak-pucak tanah Baline. Inggih punika Ida Hyang Putra Jaya nyujur lan malingga ring Giri Tohlangkir (Gunung Agung), Ida Hyang Geni Jaya ring Bukit Gamongan (Pucak Lempuyang) lan Ida Dewi Danu ring Giri/ gunung Batur. Tiosang ring tigang diri punika, Ida Sanghyang Pasupati taler wenten malih ngutus putran - putran Idane tiosang, sinalih tunggilne Ida Hyang Tumuwuh sane malingga ring Giri Batukau.
   
  Disampun putran - putran Ida Sanghyang Pasupati sane kaodar i wau nyujur lan malingga ring pucak - pucak bukit utawi giri ring Bali punika,  presida raris jagat Bali ngangsan madegdegan. I krama taler prasida ngelanturang panumadian lan swadharmane, taler asapunika palemahan tanah Baline ngerauhang prasida ngerauhang kamerthan lan kasukerthan.
   
  Raris, makasami gen

  Pilihan Redaksi

 • Akses Jalan ke Pura Tunggul Besi Putus, Pemedek Minta Segera Dibenahi
 • Tingkat Literasi Politik Pemilih di Karangasem Hanya Sebatas Kotak Suara
 • Pengempon Pura Batukaru Tidak Menuntut, Proses Hukum Jarvi Diserahkan Pihak Terkait
 • ah sane kajujur olih putran - putran Ida Sanghyang Pasupati punika sane mangkin kawarisin oleh krama Hindu Bali maka sami pinaka dados sungsungsungan jagat lan pinaka sesengker niskala tanah Baline. Antuk kawentenang punika, purun raris titiang nguningan lan ngiring sareng-sareng nyumpuin, saking nguni natah tanah Bali puniki sekadi kalangan agung, luwih lan mautama. Santukan saking titah Ida Sang Maha Kawi lan olih kesidhian miwah kadyatmikan pare maha yogi - maha yogi nguni, jagat Bali saking nguni kantos rahina mangkin kadadosang genah ngastitiang jagat. Wanoa Wangsul, Nusa Wali kantos Pulau Bali punika maka sami maartos: yadnya utawi wali. Wali punika nenten tios : ngewaliang minakadi nyuksemayang antuk ledang Ida Sang Sangkan Paraning Numadi micayang urip maring damuh Ida makabehan. (mesambung)
   
  Kasurat olih : Ki Tambet
   
  Sang nyurat: embas antuk aran I Gusti Putu Arthadana. Dane makarya dados juru warta, nedeng kuliah ring World University, Jurusan Penyadaran Diri. Meneng ring Banjar Kamasan, Desa Dajan Peken, Tabanan.

  Penulis : Rilis Pers

  Editor : I Komang Robby Patria


  TAGS : Masesuluh Babad Lan Kesucian Tanah Wanoa Wangsul Tabanan


  Komodo Liveaboard And Phinisi Cruise Sailing | Bali Phinisi Yacht

  Liveaboard Indonesia, Luxury Sailing Yacht Charter, Luxury Pearl Through The Archipelago. Behike Yacht Private Cruises offer incredible journeys through some of the most extraordinarily beautiful and exotic destinations. Contact us Today 081337567123  Opini Lainnya :


  Berita Lainnya

  Trending Opini

  Berita Bali TV